Våra tjänster

Nyhetschef för Fastighetsnytt och Byggindustrin

Är du en driven nyhetsredaktör med digitalt fokus och stort intresse för fastigheter och bygg? Sök tjänsten som nyhetschef för Fastighetsnytt och Byggindustrin.

Arbetsuppgifter:

  • Som nyhetschef har du det övergripande publicistiska ansvaret i alla digitala kanaler och är direkt underställd chefredaktören. Nyhetschefen leder det dagliga nyhetsarbetet och är aktiv i nyhetsvärdering och publiceringsbeslut. Fokus ligger särskilt på att skapa ett kvalitativt innehåll i samtliga kanaler och att samordna rapporteringen mellan de båda tidningarna. Du har ett övergripande innehållsansvar och styr planeringsarbetet tillsammans med chefredaktör och redaktörer på redaktionen. Du känner igen en bra nyhet och hanterar rutinerat både snabba nyhetslägen, planering och långsiktiga mål.
  • Förutom det dagliga nyhetsarbetet ska du även driva satsningen på våra nya journalistiska produkter med fokus på analys, sammanställning och informationsinhämtning.
  • Säkerställa hög kvalitet på övrigt journalistiskt arbete, podcasts och arbete kring eventverksamhet samt utveckla analys- och informationstjänster i tidning och sajt.
  • Tillsammans med redaktion jobba aktivt med produktutveckling genom att inspireras av andra Bonnier Business Medias varumärken, workshops, externa samarbeten mm.
  • Ha ett kvalitativt och hållbart samarbete med övriga grupper (sälj, event, marknad, content)

Kvalifikationer:

(Krav på utbildning, erfarenhet och förhållningssätt)

Minst 3 års högskoleutbildning, eller motsvarande, inom journalistik. Flerårig erfarenhet av redaktionellt arbete i ledande roller är ett krav liksom goda digitala kunskaper. Erfarenhet från fastighets- och/eller byggbranschen är önskvärt. Samarbetsförmåga externt och internt, ett brinnande intresse för branschen vi verkar i, stresstålighet och flexibilitet, förmåga att fatta affärsmässiga beslut.

Tjänstebeskrivning Nyhetschef Byggindustrin/Fastighetsnytt

Befattning: Nyhetschef Byggindustrin/Fastighetsnytt

Avdelning: Redaktion

Rapporterar till: Chefredaktör

Omfattning: 40 timmar/v

Ansvarsområden:

  • Ansvarig för att driva, utveckla och leda det dagliga nyhetsarbetet (i samtliga kanaler) för tidningarna Fastighetsnytt och Byggindustrin i nära samarbete med chefredaktör.
  • Ansvarig för utveckling, lansering och implementering av nya produkter som exempelvis analys- och insiktsmaterial.
  • Driva det digitala nyhetsarbetet.
  • Vara delaktig i innehåll för eventverksamhet i samarbete med content-teamet.
  • Följa de pressetiska reglerna, tryckfrihetslagstiftningen och annan tillämplig lagstiftning.

Sista ansökningsdag 17 februari, men vi gör intervjuer löpande.

För alla befattningar på Bonnier News gäller hög flexibilitet. Vår omvärld och konkurrenssituation samt tekniska förutsättningar gör att innehållet i rollerna kan förändras snabbt. I alla roller ställs höga krav på kvalitet och ansvarstagande.