Våra tjänster

Fysisk planerare

Fysisk planerare till Göteborg-Landvetter airport

Vi är alltid vakna, dygnet runt årets alla dagar. Det är här resan börjar. Swedavia vill göra mötet mellan människor enkelt och vi vill göra stora avstånd små. Vi bidrar till den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Via våra flygplatser kommer Sverige ut i världen och världen till Sverige. Vi vill att människor ska flyga med gott samvete och därför tar vi sikte på att vara världsledande i hållbarhet och på att driva klimatsmarta flygplatser. Göteborg Landvetter är västra Sveriges internationella flygplats med närmare 100 destinationer ut i världen. Totalt arbetar cirka 4000 personer på flygplatsen, av dessa är cirka 450 anställda av Swedavia.

Västsverige växer och flygplatsen är en viktig nyckel till denna tillväxt genom att skapa tillgänglighet till resten av världen. För att säkra denna tillgänglighet för framtiden är det viktigt att följa och svara på omvärldens planer för framtiden. Flygplatsen är själv också i ett utvecklingsskede där vi skapar framtidens flygplats med nya byggnader och infrastruktur. Vi gör oss redo för framtidens resande med nya gater, en större ankomsthall, bättre bagagehantering, ny trafiklösning, hotell, logistikområde samt handels- och arbetsplatser.

Avdelningen Verksamhetsutveckling driver och koordinerar affärsplaneringen, samordnar ledningssystemet, stöttar flygplatsen med coachning inom processutveckling och arbetet med ständiga förbättringar. Avdelningen ansvar även för frågor kopplade till fysisk planering och den fysiska arbetsmiljön. Gruppen består av sex engagerade personer som brinner för verksamhetsutveckling.

Dina arbetsuppgifter

Nu söker vi en ingenjör som kommer att arbeta med förutsättningar för flygplatsens utveckling genom att ansvara för inkommande planärenden och att ansöka för våra egna bygglov. Ditt uppdrag blir att handlägga planfrågor kopplade till plan- och bygglagen samt att bevaka flygplatsens Riksintresse. Frågorna du kommer hantera omfattar vindkraftverk, höga byggnader och master, planärenden och bygglov.

Arbetet med Riksintresset handlar om att säkra tillgängligheten till flygplatsen och att flygplatsens utveckling kan upprätthållas. Detta sker genom att bevaka att bullerkänsliga fastigheter inte upprättas inom influensområdet, att anläggningar inte tillkommer som påverkar flygplatsens navigations- och kommunikationsutrustning samt att det inte byggs höga objekt som kan medföra restriktioner på flygplatsverksamheten.

I tjänsten ingår även att sammanställa underlag för flygplatsens egna bygglov men även förekommande utredningar gällande flygplatsens utveckling.

Din profil

Du tror på och efterlever våra värderingar genom att vara pålitlig, engagerad, välkomnande och nytänkande. Du har integritet och ett professionellt förhållningssätt som hjälper dig i din kontakt med externa parter. Eftersom uppdraget handlar om att svara på remisser samt att själv upprätta underlag till bygglovshandlingar är det av vikt att ha ett strukturerat och systematiskt arbetssätt samt en mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.

En av dina styrkor är din förmåga att angripa frågor på ett strategiskt och långsiktigt sätt där du ser helheten. Hållbarhet är viktigt för Swedavia, så även för dig.

Vi vill att du har en ingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, väg och vatten eller bygg. Du behöver även ha kunskap om Plan- och bygglagen, miljökonsekvenser och buller. Befattningen ställer krav på tre års relevant arbetslivserfarenhet inom fysisk planering. Du har arbetat med hantering av formella och offentliga handlingar, kan driva/delta i utredningsarbeten, samt hantera bygglovshandlingar.

Du har körkort B.

Vi erbjuder 

På våra flygplatser möter vi hela världen. Det är en unik arbetsplats med flygpuls och atmosfär. Vi ser att olikheter och mångfald berikar, och ser det som en förutsättning för vår framtida utveckling som hållbart företag. På www.swedavia.se/jobb kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss. 

Anställning och villkor

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid. Vi tillämpar förtroendearbetstid. Som anställd hos Swedavia har du tillgång till en rad förmåner, såsom kollektivtrafiksbidrag, friskvårdsbidrag, privat sjukförsäkring och pensionsrådgivning.

Säkerhet har hög prioritet för oss på Swedavia. Vi genomför därför en säkerhetsprövning innan beslut om anställning. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär hittar du här https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/personalsakerhet.html.  

Rekryteringsprocessen

Vi följer en kompetensbaserad rekryteringsprocess där din matchning mot tjänsten bedöms i flera olika steg. Du söker tjänsten genom att skicka in ditt CV och personligt brev, samt svara på en rad urvalsfrågor. Efter ett första urval får du som går vidare göra två tester som kartlägger personlighet och problemlösningsförmåga. Därefter sker en första intervju med rekryterande chef Helena samt HRBP, och i sista steget träffar du flygplatsdirektören för en slutintervju. Vi ser gärna att du kan börja jobba hos oss i september.

Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2019