Våra tjänsterFlygplatser med fokus på hållbar utveckling

Swedavia äger, driver och utvecklar ett nätverk av tio svenska flygplatser. Bolaget bildades 2010 och är helägt av svenska staten. Under 2015 reste totalt 37,6 miljoner passagerare till och från Swedavias flygplatser

Swedavias flygplatser möjliggör resor inom landet och är en port till och från Sverige. De är även moderna mötes- och handelsplatser där produkter, tjänster och koncept erbjuds.

Swedavia agerar på en konkurrensutsatt och internationell marknad. Bolagets roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten – inom Sverige, i Europa och i övriga världen. Våra kunder är resenärer, flygbolag och de hyresgäster som hyr affärs-, kontors- eller hotell­ytor i Swedavias fastigheter. I arbetet med att attrahera flyg­bolagssatsningar konkurrerar Swedavia med andra flygplatser.

  • Säkerhet, kundfokus och hållbar utveckling är utgångs­punkten för allt Swedavia gör, både i den egna verksamheten och i samhället i stort.
  • Verksamheten drivs affärs­mässigt och bolaget ska genom utveckling, planering och operativ effektivitet bygga en långsiktigt hållbar affär.
  • Nöjda medarbetare och en god arbetsmiljö är avgörande för Swedavias verksamhet.
  • Bolaget ska samtidigt kontinuerligt minska sitt eget miljöavtryck och bidra till en minskning av hela flygbranschens miljöpåverkan. Samtliga Swedavias flygplatser är klimatcertifierade enligt den högsta nivån i Airport Carbon Accreditation, ACA.


Aktuella tjänster: