Våra tjänsterSvenska kyrkans uppdrag är att förkunna evangelium om Jesus Kristus i ord och handling. Vi har idag ca 22 000 anställda över hela Sverige. De flesta arbetar i församlingstjänst, en del på stiftsnivå och en del på kyrkans nationella nivå – Kyrkokansliet i Uppsala. Vid kyrkokansliet, som ligger i centrala Uppsala, arbetar ca 300 personer. Ytterligare ca 100 personer arbetar utomlands. Arbetet har en stor spännvidd, allt från rättvisefrågor till finansfrågor.Aktuella tjänster:

Fastighetsförvaltare/ projektledare

Uppsala

Svenska kyrkan

Publicerad 2018-01-08
Sista ansökan: 2018-01-28