Våra tjänsterSvenska kyrkan i Norrköping består av fyra stora församlingar, kyrkogårdsverksamhet och ett gemensamt kansli. Hos oss arbetar ca 300 medarbetare. Inom kyrkogårdsförvaltningen arbetar ett 40-tal medarbetare (ca 90 under sommarhalvåret) på 23 kyrkogårdar och begravningsplatser, på krematoriet, i verkstaden och på kansliet.Aktuella tjänster: