Våra tjänsterSvedalahem är ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag. Bolaget spelar en betydelsefull roll i kommunens utveckling genom att erbjuda bra bostäder. Våra bostäder finns i Svedala, Bara och Klågerup. En bra bostad är en förutsättning för ett bra liv. Svedalahems mål är att erbjuda ett prisvärt boende med hög kvalitet och bra service. Vår strävan är att skapa trivsamma, trygga och tillgängliga boenden med en naturlig blandning av människor.

SVEDAB- Svedala Exploaterings AB, SVEDAB är Svedala kommuns samhällsfastighetsbolag med uppdrag att förvärva, äga och förvalta fastigheter med kommunala verksamhetslokaler.

I januari 2014 förvärvade SVEDAB 27 kommunala fastigheter för skola, förskola, idrott, särskilt boende, samlingslokaler, kontor m m.

SVEDAB förvaltar även de byggnader som Svedala kommun äger. Detta förvaltningsavtal omfattar bland annat kommunens idrottsplatser, friluftsbad och kulturfastigheter.Aktuella tjänster: