Våra tjänsterSollentuna Kommunfastigheter AB, SKAB, är ett nybildat bolag i Sollentuna kommunkoncern. Vi är Sollentuna Kommuns yngsta bolag med spetskompetens inom utveckling & förvaltning av samhällsfastigheter. Vi äger egna fastigheter samt förvaltar och utvecklar kommunens fastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. Det gör vi genom att bygga, utveckla och förvalta skolor, förskolor, grupp- och äldreboenden, kulturfastigheter och idrottsanläggningar i Sollentuna, på ett hållbart och långsiktigt sätt.Aktuella tjänster: