Våra tjänsterSGA Fastigheters uppdrag är att kunna erbjuda och utveckla ändamålsenliga lokaler och anläggningar för olika evenemang, bland annat konserter, sport, kultur- och familjeaktiviteter. Målet för bolagen är att stärka Stockholms internationella konkurrenskraft och aktivt bidra till utvecklingen av Stockholm som besöks- och evenemangsstad.Aktuella tjänster: