Våra tjänsterByggnadsfirman Otto Magnusson grundades 1928 och drivs sedan 1989 av bröderna Dan och Ulf Magnusson. Det som startade som ett mindre företag av vagnmakare Otto Magnusson har utvecklats till ett växande bolag där projektens storlek och komplexitet ökar. Vi utför allt från krävande renoveringar till nyproduktion av bostäder, skolor, parkeringshus, kontor och affärscenter. Med ledorden förtroende, hållbarhet och socialt engagemang bygger vi mer än hus, tillsammans bygger vi ett samhälle.


Aktuella tjänster:

Entreprenadingenjör / Byggingenjör med kalkylkompetens

Malmö

Byggnadsfirma Otto Magnusson

Publicerad 2019-11-29
Sista ansökan: Löpande