Våra tjänsterMetrolit är ett byggföretag som är specialiserade på om- och tillbyggnationer i Stockholm och Mälardalsområdet. I samverkan med våra kunder tar vi ansvar för idé, planering och genomförande av projekten och kan därmed erbjuda korta totaltider samt minimerade verksamhetsstörningar för våra kunder. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi är måna om deras utveckling och välmående. Vi tror på en inkluderande arbetsmiljö som skapar inspiration, uppmuntrar till engagemang och vilja att delta. Det innebär att alla är med och bidrar till vårt gemensamma mål – att bli den bästa partnern för våra kunder. Det är vår passion.Aktuella tjänster:

Byggservicechef

Stockholm

Metrolit Byggnads AB

Publicerad 2018-12-03
Sista ansökan: Löpande