Våra tjänsterMaskinentreprenörerna (ME) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges maskinentreprenörer. Vi företräder och stödjer företagare med anläggningsmaskiner och arbetar för branschens utveckling. Idag har ME mer än 4000 medlemmar med över 20 000 anställda. Medlemsföretagen anlägger vägar och järnvägar, förbereder husbyggen, snöröjer, gräver ned bredband, vatten- och avloppsledningar, lastar ut malm ur gruvorna med mera.Aktuella tjänster:

Företagsutvecklare för maskinentreprenörer

Stockholm

Maskinentreprenörerna

Publicerad 2019-09-27
Sista ansökan: Löpande