Våra tjänsterJärntorgetkoncernen är verksamma i Stockholms län inom byggnation, projektutveckling av bostäder samt förvaltning av egna fastigheter. Bolaget producerar 400 vackra, funktionella, moderna bostäder om året och har idag 3000 bostäder i planarbete. Målsättningen är att på sikt producera 1000 bostäder om året varav
en tredjedel för egen förvaltning. I koncernen ingår helägda dotterbolag så som Järntorget Bostad, Järntorget Bygg, Järntorget Fastigheter samt Abacus.Aktuella tjänster: