Våra tjänsterIntea AB är ett nystartat förvaltningsbolag med uppdrag att bygga upp och aktivt förvalta en fastighetsportfölj inom segmentet samhällsfastigheter för Intea Fastigheter AB. Den första affären genomfördes i mars 2016 då delar av högskolans lokaler i Halmstad förvärvades och målsättningen är att fortsätta utveckla fastighetsportföljen genom förvärv.Aktuella tjänster:

Projektledare

Stockholm

Intea AB

Publicerad 2019-01-23
Sista ansökan: Löpande