Våra tjänsterHusabGruppen AB är en modern bygg- och fastighetskoncern med fokus på kvalitet, trygghet och långsiktighet. Koncernen är indelad i tre verksamhetsområden – bostad, bygg och fastigheter. Moderbolaget stödjer verksamheterna med styrning, samordning och utveckling.

Husab Bostad AB förvärvar, utvecklar och driver planarbete åt både externa kunder och sina systerbolag. Vi tar ansvar för en hel process från idé & analys till färdigställande av projekt och försäljning.

Husab Byggnads AB ansvarar för verksamheten inom byggprocessen och är i sin tur indelad i tre huvudområden: Stambyten, ROT samt nyproduktion. Fokus är att utveckla genomtänkta konstruktionslösningar med kostnadsfördelar i byggprocessen.

Husab Fastigheter AB förvaltar både egna och andras bostadshyreshus i Stockholm. I det egna beståndet bygger koncernen nödvändig kunskap för att utveckla fastigheter i allmänhet, en kunskap som är viktig för hela kedjan från planläggning, bygg och förvaltning.Aktuella tjänster:

Platschef

Stockholm

Husab Byggnads AB

Publicerad 2019-01-14
Sista ansökan: 2019-03-15