Våra tjänsterHEFAB Fastighets AB med dotterbolag utvecklar, äger, förädlar och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler i Storstockholm. Bolaget bildades 1987 och en majoritet av bolagets fastigheter har byggts i egen regi. HEFAB Fastighets AB med dotterbolag innehar i dag fastigheter med cirka 900 lägenheter samt cirka 20 000 kvm lokaler och planerar att fortsätta expansionen av koncernen genom ytterligare förvärv.Aktuella tjänster:

Operativ projektchef

Stockholm

HEFAB Fastighets AB

Publicerad 2019-03-12
Sista ansökan: Löpande