Våra tjänsterGlasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för ca 600 medlemsföretag verksamma inom glasmästeri, glas- och metallentreprenader, bilglasmästeri och konstinramning.. Organisationen tecknar kollektivavtal och arbetar med att ge stöd i bransch- och arbetsgivarfrågor samt med opinionsbildning, utbildning och auktorisationer. Glasbranschföreningen är medlem i Svenskt Näringsliv. Läs gärna mer på www.gbf.seAktuella tjänster: