Våra tjänsterFasticon Kompetens är ledande konsulter specialiserade på kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen och delar av samhällsbyggnadssektorn. Med vår djupa förankring i branschen, våra heltäckande nätverk och vår mångåriga erfarenhet av kompetensförsörjning, möter vi våra kunders behov.

Rekrytering
Våra konsulter har mångårig, dokumenterad erfarenhet av rekrytering på specialist- och ledningsnivå samt lång erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning inom branschen.

  • Rekrytering enligt Fasticon Koncept och annonsering via branschmedia
  • Delar av rekrytering – För dig som vill ha en skräddarsydd rekryteringsprocess och som vill äga delar av den
  • Second Opinion – För dig som redan har en eller flera kandidater, men vill göra en sista validering

 

Interim
Genom vårt stora konsultnätverk kan vi erbjuda konsulter inom management, fastighetsförvaltning, ekonomisk och teknisk förvaltning, bygg- och fastighetsutvecklingsprojekt.

Vi erbjuder snabba och effektiva konsultlösningar för längre eller kortare uppdrag.

  • Tillfälliga vakanser vid rekrytering, föräldraledighet, sjukdom eller liknande
  • Organisationsprojekt och förändringsarbete. Vi tillsätter en tillfällig operativ chef och förändringsledare i syfte att genomföra och följa upp ett förändringsarbete
  • Kompetens- eller resursbrist vid exempelvis förvaltningsuppdrag, uppstart av nya verksamheter samt förvärv eller avyttring av fastigheter, eller i andra fall där rollfördelningen i en organisation är oklar
  • Behov av tillfällig specialistkompetens.

 

www.fasticon.se

Ring oss så berättar vi mer!

 

Susanne Åhlen

Susanne Åhlén
VD
0734-15 43 15
E-post

Jan Gösbeck
Partner
072-389 99 77
E-post

..

Håkon Hansen

Håkon Hansen
Regionchef Syd
072-164 52 55
E-Post

.

Evelina Johnson
Regionchef Väst
076-610 18 57
E-post

 

Ingrid Carlman
Rekryteringschef Öst
073-415 43 18
E-post

Sofi Lindqvist
Interimschef Öst
073-415 43 16
E-post

Jacqueline Lagercrantz
Gruppchef Support
072-389 99 78
E-post

 Aktuella tjänster:

Projektledare ombyggnation

Stockholm

Familjebostäder

Publicerad 2020-01-17
Sista ansökan: 2020-02-16

Byggprojektledare

Borås

Logicenters

Publicerad 2020-01-08
Sista ansökan: Löpande

Projektchef

Lund

Sodexo

Publicerad 2019-05-07
Sista ansökan: 2019-06-17