Våra tjänster 

thumbnail_FKAB Fastighetsjobb

 

Fasticon Kompetens är ledande konsulter specialiserade på kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen och delar av samhällsbyggnadssektorn. Med vår djupa förankring i branschen, våra heltäckande nätverk och vår mångåriga erfarenhet av kompetensförsörjning, möter vi våra kunders behov.

 

Rekrytering
Våra konsulter har mångårig, dokumenterad erfarenhet av rekrytering på specialist- och ledningsnivå samt lång erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning inom branschen.

  • Rekrytering enligt Fasticon Koncept och annonsering via branschmedia
  • Delar av rekrytering – För dig som vill ha en skräddarsydd rekryteringsprocess och som vill äga delar av den
  • Second Opinion – För dig som redan har en eller flera kandidater, men vill göra en sista validering

 

Interim
Genom vårt stora konsultnätverk kan vi erbjuda konsulter inom management, fastighetsförvaltning, ekonomisk och teknisk förvaltning, bygg- och fastighetsutvecklingsprojekt.

Vi erbjuder snabba och effektiva konsultlösningar för längre eller kortare uppdrag.

  • Tillfälliga vakanser vid rekrytering, föräldraledighet, sjukdom eller liknande
  • Organisationsprojekt och förändringsarbete. Vi tillsätter en tillfällig operativ chef och förändringsledare i syfte att genomföra och följa upp ett förändringsarbete
  • Kompetens- eller resursbrist vid exempelvis förvaltningsuppdrag, uppstart av nya verksamheter samt förvärv eller avyttring av fastigheter, eller i andra fall där rollfördelningen i en organisation är oklar
  • Behov av tillfällig specialistkompetens.

 

Ring oss så berättar vi mer!

 

Susanne Åhlen Suzanna Öckert Jan Gösbeck Support Gitte Frost Håkon Hansen
Susanne Åhlén
VD
0734-15 43 15
E-post
Suzanna Öckert  
Regionchef Öst
0734-15 43 13
E-Post
Jan Gösbeck
Vd Fasticon Support
072-389 99 77
E-post
Gitte Frost
Regionchef Väst
0766-396 370
E-Post
Håkon Hansen
Regionchef Syd
072-164 52 55
E-Post

 Aktuella tjänster:

Projektledare

Stockholm

Gustaf Vasa Församlings Fastighetssamverkan Norr AB

Publicerad 2019-03-05
Sista ansökan: 2019-03-31

Chef Projekt

Stockholm

John Mattson Fastighets AB

Publicerad 2019-02-28
Sista ansökan: 2019-03-22

Chef Projektledning

Stockholm

Huge Bostäder AB

Publicerad 2018-12-21
Sista ansökan: 2019-01-20

Projektledare – Ombyggnad

Stockholm

Huge Bostäder

Publicerad 2018-12-21
Sista ansökan: 2019-01-20

Senior Projektledare Nyproduktion

Stockholm

Huge Bostäder

Publicerad 2018-12-21
Sista ansökan: 2019-01-20

Projektledare Eftermarknad

Stockholm

Veidekke Nära

Publicerad 2018-12-10
Sista ansökan: 2019-01-31

Projektansvarig

Stockholm

Stenvalvet

Publicerad 2018-11-07
Sista ansökan: 2019-01-20