Våra tjänsterFamiljebostäder är ett kommunalägt bostadsbolag med uppgift att äga, förvalta och hyra ut bostäder och lokaler i Stockholms stad. Sedan 1936 bygger bolaget nya bostäder och medverkar till uppförandet av nya stadsdelar och idag har 40 000 stockholmare sitt hem hos Familjebostäder. För Familjebostäder är både dagens och framtidens kunder lika viktiga. De sköter om och vårdar deras befintliga bostadsbestånd men de bygger också nytt i hög takt med 500 nya lägenheter per år i fastigheter som klarar höga miljö- och energikrav. För att nå deras mål om nöjda hyresgäster, effektiv förvaltning och hög nybyggnationstakt vet de att det är viktigt att de som arbetar i bolaget trivs och får möjlighet att utvecklas i deras yrkesroll.Aktuella tjänster:

Projektledare ombyggnation

Stockholm

Familjebostäder

Publicerad 2020-01-17
Sista ansökan: 2020-02-16

Gruppchef Nybyggnad

Stockholm

Familjebostäder

Publicerad 2018-03-29
Sista ansökan: 2018-04-22

Drifttekniker Söderort

Stockholm

Famiiljebostäder

Publicerad 2018-02-13
Sista ansökan: 2018-02-27