Våra tjänsterAB Ekerö Bostäder är ett kommunalägt, allmännyttigt bostadsbolag som verkar inom natursköna Ekerö Kommun endast 20 km från Stockholms city. Vi står nu inför en spännande fas som innebär nybyggnationer runt om Ekerö samt ROT-renovering för ett av våra större områden. Samtidigt ska vi fortsätta utveckla företaget och vårt bestånd affärsmässigt med hyresgästen i fokus. Vår vision för år 2020 är att ha Sveriges nöjdaste hyresgäster. Vi hoppas att du vill vara med på den resan.Aktuella tjänster: